Krónika

2013. október 24.

A kormány újra beleszól a családtervezésbe

 

A KDNP alelnöke nemrégiben úgy nyilatkozott: Magyarországon a művi meddővé tételt hamarosan újraszabályozzák az egészségügyi törvény módosításával. Ez magyarra lefordítva annyit tesz: szigorítanak rajta. Ha a jogszabályt elfogadja a parlament, a jövőben művi meddővé tételt az kérhet, aki ennek a költségeit vállalja, elmúlt 40 éves, vagy három gyermeke van. Az egészségügyi indokból elvégzett, valamint a cselekvőképtelen és nagykorúságot el nem érő személyeknél elvégzett beavatkozások feltételeit a törvényjavaslat nem módosítja.

A Patent Egyesület álláspontja szerint ezzel az állam tovább korlátozza a nők saját teste és élete feletti önrendelkezési jogát. Az abortusszal kapcsolatos, szigorítást és a közvélemény befolyásolását célzó lopakodó propaganda, a művi meddővé tétel nehezítése, vagy akár a szülészetek orvos-centrikus és nőket semmibe vevő körülményei, mind sértik ezeket az önrendelkezést lehetővé tévő, alapvető jogokat.

A kormány nem titkolt célja elviekben a terhességek és szülések számának növelése - akár annak árán is, hogy a nőket elsősorban élő inkubátorként kezelve, alapvető önrendelkezési jogaiktól megfossza. Ismét hangsúlyoznánk, hogy így nem fog menni. A logika és statisztikai adatok is bizonyítják, hogy a terhességek és szülések száma nem annak függvényében nő, hogy a nők önrendezkezési jogai milyen mértékben csorbulnak, hanem épp ellenkezőleg. Annak függvényében, hogy a nők (és partnereik) mennyiré érzik magukat biztonságban, mennyire kedvezőek a körülmények a gyermekvállaláshoz. A kényszer ereje se nem jogszerű, se nem hatékony; míg a saját döntés ereje igen.

Azt, hogy nem lehet korlátozni az embereket a testük feletti rendelkezés jogában, az Alkotmánybíróság már 2006-ban kimondta. 2006. június 30-i hatállyal megsemmisítette ugyanis az egészségügyi törvény a művi meddővé tételt feltételekhez kötő passzusát. A kifogásolt törvényi bekezdés szerint a meddővé tétel csak a 35. életévüket betöltöttek, illetve a három vér szerinti gyerekkel rendelkezők esetében lett volna elvégezhető. Az AB szerint a törvény ütközik az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében szereplő emberi méltósághoz való joggal. Ez ugyanis széles körű védelemben részesíti a szabad, tájékozott és felelősségteljes döntésre képes ember saját teste és sorsa feletti rendelkezési jogát. Az önrendelkezéshez való jog alapján az emberek - az Alkotmánnyal összhangban lévő jogszabályi korlátok között - szabadon dönthetnek a családi élet, a házasság, a gyermekvállalás kérdéseiben. A testület álláspontja szerint sem népesedéspolitikai szempontok, sem az állam egészségvédelmi kötelessége nem teszi alkotmányosan elfogadhatóvá, hogy a törvény a vér szerinti gyermekek számától teszi függővé az önrendelkezési jog gyakorlását.

Forrás:

http://index.hu/belfold/alk8558/

http://nol.hu/belfold/a_kdnp_ujraszabalyozna_a_muvi_meddove_tetelt