Krónika

2011. március 30.

Soltész Miklós nyilatkozata jól jelzi, miként képzeli el a kormány a korszerű szexuális felvilágosítást... Mint mondta, az abortusz „lelki és fizikai sérülést okoz, és visszafordíthatatlan egészségügyi károsodást is okozhat", valamint, hogy „a művi vetélés végrehajtása után sokkal több esetben születnek fogyatékossággal gyermekek."
Fontos megjegyeznünk, hogy a legális és biztonságos körülmények között elvégzett abortusznak gyakorlatilag nincsenek szövődményei, így az sem igaz, hogy abortusz után nagyobb arányban születnek fogyatékossággal gyerekek. Emellett kutatások bizonyítják, hogy az abortusz nem okoz lelki traumát.
Az Európai Parlament Verts/ALE képviselőcsoportja is szóvá tette, hogy a fogantatástól kezdődő magzatvédelem abortusztilalomhoz vezethet.


http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=160826
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2011-000079+0+DOC+XML+V0//HU