Krónika
Krónika

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, a  NANE Egyesület, a Patent Egyesület és a Társaság a Szabadságjogokért nyílt levélben kérte az Egészségügyért Felelős Szakállamtiktkárságot, hogy jelölje meg, mely okok miatt nem látja biztonságosnak, hogy a sürgősségi fogamzásgátló tablettát vény nélkül hozzáférhetővé tegyék – az EU szerveinek ajánlása ellenére – illetve mit lát szükségesnek ahhoz, hogy ez megvalósulhasson.

 

Dacára annak, hogy az  Európai Gyógyszerügyi Hivatal ezzel foglalkozó bizottsága (továbbiakban CHMP), valamint az Európai Bizottság is az ellaOne nevű esemény utáni fogamzásgátló tabletta vény nélkül elérhetővé tétele mellett áll ki, Magyarországon az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemrég kiadott közleménye szerint a tabletta hazánkban „betegbiztonsági kockázatok” miatt továbbra is vényköteles marad.Az ellaOne  egy esemény után használható tabletta, mely akár 120 órán belül (5 nap) is hatékony lehet, és megelőzheti a nem kívánt terhességet. Fontos azonban kiemelni, hogy a tabletta legbiztonságosabban az első 24 órában fejti ki hatását. Érthető módon így ahatékonyság akkor a legmegfelelőbb, ha a hozzáférést minél könnyebbé és gyorsabbá teszik.

A minisztériumi közleményben hivatkozott betegbiztonsági kockázat az európai engedélyezési eljárásban már tisztázásra került: csak olyan gyógyszer kaphat engedélyt, melynek az előnyei meghaladják a kockázatokat. A  tabletta vény nélkül is biztonságosan alkalmazható,  az EU-ban 2009-ben engedélyezték, és azóta széles körű információk állnak rendelkezésre az előnyökről és kockázatokról.

(http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/11/news_detail_002223.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1)

Érdemes megfontolni, hogy mi szolgálja jobban a nők egészségét, biztonságát és a későbbi gyermekvállalás elősegítését: egy idejében alkalmazott sürgősségi tabletta vagy ennek hiányában, illetve a késleltetett hatás esetleges következményeképpen a nem kívánt terhesség művi megszakítása.

A szervezetek végezetül emlékeztetik a magyar kormányt  hogy az ENSZ CEDAW Bizottsága 2013-ban az alábbi ajánlást fogalmazta meg számukra: "biztosítson megfelelő hozzáférést családtervezési szolgáltatásokhoz és megfizethető fogamzásgátló eszközökhöz, beleértve a sürgősségi fogamzásgátló készítményeket is, minden nő számára (...), és szüntesse meg a sürgősségi fogamzásgátlás vénykötelességét".

„A magyar döntés elfogadhatatlan. Az EU 28 tagállamából huszonkettőben recept nélkül elérhető a tabletta, a bizottsági ajánlást követően még a nagyon szigorú abortuszpolitikát folytató Lengyelország kormánya is bejelentette, hogy feloldja a sürgősséi tabletta vénykötelességét. A magyar ismét szembemegy az európai gyakorlattal, ezzel kockáztatva a magyar nők biztonságát és egészségét“ - mondta Bence Rita, a  TASZ Betegjogi és Önrendelkezési Programvezetője.

Kérjük, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel segítse elő, hogy az ügyről a nyilvánosság tudomást szerezhessen. Felmerülő kérdéseivel keresse Spronz Júiát, a PATENT Egyesület jogászát a 06-70-391-36-22-es, vagy Bence Ritát, a  TASZ Betegjogi és Önrendelkezési Programvezetőjét a 06-20-393-27-53-as telefonszámon.

 

Budapest, 2015. február 3. 

A PATENT Egyesület kutatása után az ÁNTSZ közleményt adott ki, melyet a krónikában alább ovasható válaszunk követett.

 

A kutatást és közlemény-váltást követően úgy tűnik, az ÁNTSZ vizsgálatot kezdeményez az általunk firtatott problémákkal kapcsolatban. A PATENT üdvözli a kezdeményezést, és továbbra is nyitott a konzultációra az abortusz előtti kötelező tanácsadásokat illetően.

 

Kapcsolódó cikkek:

 

Népszabadság: Manipuláció és megalázás: vizsgálják a kötelező abortusz-tanácsadást

Index: Vizsgálja az ÁNTSZ az abortusz előtti tanácsadás működését

Medical Online: Indul a szakfelügyeleti vizsgálat a családvédelmi szolgálatoknál

Hír24: Nyomás alatt az abortusz előtt álló nők

Metropol: Vizsgálja az abortusz előtti tanácsadást az ÁNTSZ

Bors Online: Botrányos tanácsadás

 

A PATENT Egyesület észrevételei az ÁNTSZ szeptember 19-i reakciójához júliusban közzétett, az abortusz-tanácsadásokról szóló tanulmányunkra vonatkozóan

Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala 2014. szeptember 17-én közleményben reagált a PATENT Egyesület 2014 júliusában közzétett tanulmányára, mely a terhesség-megszakítást megelőző kötelező védőnői tanácsadáson tapasztaltakat kívánta feltérképezni.

A közlemény számos pontban bírálja a PATENT kutatását, kritikai észrevételeit az ÁNTSZ azonban csak ritkán indokolja, illetve támasztja alá tényekkel, adatokkal.

Leginkább azt tartjuk sajnálatosnak, hogy tanulmányunk megállapításai csak irányunkba tett heves támadást váltottak ki az ÁNTSZ részéről, ahelyett, hogy a Családvédelmi Szolgálatok tevékenységének fejlesztése, felhasználóbarát működésének elősegítése irányába mozdította volna el a Hivatalt. Ezúton jelezzük, hogy a PATENT Egyesület munkatársai, mint azt a múltban is több ízben kezdeményeztük, továbbra is nyitottak egy szakmai megbeszélésre az ÁNTSZ illetékeseivel.

A közlemény szerint tanulmányunk „a Családvédelmi Szolgálatok munkáját koncepciózusan rossz színben tünteti fel” (bek. 1). Ezzel a megállapítással azért nem tudunk egyetérteni, mert a tanulmány külön kitér a pozitív példát mutató gyakorlatra (17. o.), és a tanulmány folyamán többször is hangsúlyosan kitértünk a védőnők nehéz helyzetére. Többször kiemeltük, hogy jogsértésről csak az esetek 13%-ban számoltak be az interjúalanyok, melyből az következik, hogy a tanácsadások 87%-ában a terhes nők nem tapasztaltak jogaikat sértő tevékenységet.

Azt, hogy a CSVSZ-ek működésére 2005. óta nem érkezett hivatalos lakossági panasz (bek. 1), azzal tudjuk indokolni, hogy Magyarországon az emberek jogtudatossága sajnos a kívánatos szint alatt van. Ha valaki esetleg ismeri is a panasz- és jogorvoslati folyamatokat, akkor is halovány az esély arra, hogy jogorvoslathoz folyamodik, főleg az abortuszhoz hasonló, társadalmi és érzelmi töltettel telített ügyekben, ahol a rövid időablak bezárultával, utólag ráadásul már nincs is „nyernivalója”. Jogvédő szervezetként számos olyan panasszal találkozunk, mind az abortusz, mind a nők elleni erőszak témájában, ahol a panaszos az eljárással kapcsolatos félelemből (megbélyegzés, reviktimizáció, megaláztatás, az állami hatalomtól, döntéshozóktól és azok hozzáállásától való félelem) végül úgy dönt, nem tereli hivatalos útra az ügyét. Az ÁNTSZ számára éppen ezért a kutatási eredmények értékes információt tartalmaznak arra nézve, hogy valójában történnek-e olyan esetek, amelyek során a tanácsadáson résztvevő méltósága sérül, valamint az ÁNTSZ közleményében többször is ismételten elítélt nyomásgyakorlás és manipuláció megtörténik.

Ehhez a témához kapcsolódik, hogy az ÁNTSZ-közlemény kiemeli: „A Patent Egyesület felmérésének bevallottan ‘nem volt célja reprezentatív képet adni arról, hogy országos szinten milyen a jogsértő, és a korrekt, kiegyensúlyozott tanácsadások aránya’” (bek. 5). Ez valóban így van, és Egyesületünk kezdettől fogva nyilvánvalóvá tette, hogy bár igyekeztünk minél több nőt megkérdezni, célunk az volt, hogy kutatási kérdésünkre - hogy történnek-e jogsértések az abortusz-tanácsadásokon - választ kapjunk. Kérdésünk nem az volt, hogy az összes tanácsadási alany közül hányat ér megaláztatás, manipuláció vagy nyomásgyakorlás, illetve hogy az összes, tanácsadáson megfordult nő közül hányan érzik vagy interpretálják úgy, hogy ezek történtek velük. Azt kutattuk, hogy lehetőséget ad-e a jelenlegi jogkörnyezet, eljárás és infrastruktúra arra, hogy e jogsértések megtörténjenek. E kérdésre azt a választ találtuk, hogy igen, előfordul ilyen, és igen, lehetőséget ad.

Mivel az ÁNTSZ láthatólag pozitívumként tekint arra, hogy panasz az OTH-hoz nem érkezett, úgy reméljük, hogy ha érkezett volna - akár egy, kettő, vagy egy tucat - ezt komolyan vették volna, és nem mellőzték volna azzal a felkiáltással, hogy egy, kettő vagy egy tucat panasz “nem reprezentatív”.

Az interjúk utcán történő lebonyolításának kérdésében (bek. 3) sajnos nem volt választásunk, de kutatóink ügyeltek rá, hogy elsősorban olyan CSVSZ-központokhoz látogassanak el, ahol van olyan félreeső külső tér (pl. park), ahol az interjút a lehető legnyugodtabb körülmények között lehet lebonyolítani. Ahol erre nem volt lehetőség, ott is igyekeztek a lehetőségekhez képest zajmentes környezetet találni, valamint felajánlották az alanyoknak az interjúk zárt térben történő lebonyolítását. Azok az alanyok azonban, akik vállalkoztak a válaszadásra, túlnyomó többségben gyorsan szerették volna letudni az interjút, és ott, helyben. Mindezek mellett tény és való, hogy a fokozottabb intimitás, ha lett volna ilyen lehetőségünk, nyilvánvalóan kívánatosabb interjúkörnyezetet biztosított volna, amelyben esetleg többen mesélnek nekünk kellemetlen, vagy akár pozitív élményeikről (általában azonban a zavaró külső hatások inkább a negatív, mint a pozitív élmények megosztásában korlátozzák a válaszadót).

Az ÁNTSZ közleménye szerint „további probléma, hogy [az összefoglalóból] az tűnik ki, mintha minden várandós nő a terhesség megszakítása mellett döntene vagy akarna dönteni.” Véleményünk szerint az összefoglalóból az tűnik ki, hogy azok a teherbe esett nők, akik abortuszhoz akarnak folyamodni, és ezért részt kell venniük a kötelezően előírt abortusz-tanácsadáson, valóban úgy döntöttek már, hogy abortuszhoz akarnak folyamodni, épp ezért kell részt venniük az előírt kötelező tanácsadáson, minthogy ez döntésük megvalósításának törvényi feltétele.

Lehetséges, hogy van olyan nő, aki úgy folyamodik abortuszért, és vesz részt az előfeltételként szabott kötelező tanácsadáson, hogy az abortuszt illető döntése még nem teljesen végleges, ezt azonban domináns többségnek tekinteni igen szakmaiatlan előfeltételezésekre vall. Az abortusz-tanácsadáson való részvételre kötelezett, abortuszt kérvényező nők túlnyomó többsége az ÁNTSZ feltételezésével ellentétben azonban nem dilemmázik, hanem döntött, abortuszt kérvényez, csak épp törvényileg kötelezve lett a tanácsadáson való részvételre; s ez az ÁNTSZ-közleményben is citált statisztikákkal is alátámasztható. Az ÁNTSZ közleményének hozzáállása tovább erősíti azt a benyomásunkat, hogy a nők döntése alapvetően minimalizálva van az eljárás során, hiszen úgy írja le az abortuszhoz folyamodó, tanácsadásra kötelezett nőket, mint döntés előtt álló személyeket. Ez esetleg abban az esetben lenne igaz, ha minden egyes terhes nőnek el kellene mennie abortusz-tanácsadásra, függetlenül attól, hogy tervezik-e megtartani a magzatot, és e tanácsadás során mind az abortusz, mind a terhesség kockázatait és életükre való lehetséges hatásait vázolnák nekik. Ez azonban nyilvánvalóan szürreális felvetés.

Annyiban azért remélhetőleg egyetértünk, hogy ha minden, a tanácsadáson résztvevő nő igényt és szükséget érezne a tanácsadásra döntése meghozatalának érdekében, akkor a tanácsadást igencsak értelmetlen volna kötelezővé tenni, hiszen a teherbe esett, “abortuszt fontolgató” nők örömmel fogadnák az állam eme, opcionálisan igénybe vehető szolgáltatását.

Ehelyütt újból hangsúlyozzuk, az abortusz fontolgatása nem kívánt terhességet feltételez, melyet „áldott állapotnak”, „várandósságnak” címkézni az ebben a helyzetben lévő nők valóságának teljes figyelmen kívül hagyása. Az ÁNTSZ közleményében azt sugallja, hogy a PATENT Egyesület a nők jogait előnyben részesíti (bek. 2.) a magzatvédelemmel szemben, ezért szükségét látjuk ismételten tisztázni: szervezetünk szakmai álláspontja, hogy a terhes nő és a magzat jogai egymással nem szembeállíthatóak, s kizárólag az a nő jogosult a magzat sorsáról dönteni, akit a terhesség kihordásával, a szüléssel és a gyerek felnevelésével járó következmények érintenek. Ebbe a döntésbe kívülálló harmadik személynek nincsen joga beleszólni, sem közvetlenül, sem közvetve.

Az ÁNTSZ közleményén végigvonul az a paradoxon, amelyre a kutatásban is többszörösen felhívtuk a figyelmet, és amelyet láthatólag a Szolgálat nem ismer fel: nevezetesen, hogy míg a nyomásgyakorlás és manipuláció betű szerint tilos a tanácsadáson, maga a tanácsadás célja előírja a nyomásgyakorlást és manipulációt.  Ha egy döntést tiszteletben tartunk, azt nem próbáljuk befolyásolni, hanem tiszteletben tartjuk és elfogadjuk.

Tanulmányunk nem tért ki a védőnők képzésének tananyagára, de itt érdemes megjegyeznünk, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy a tanulmányban említett manipulációs- és nyomásgyakorlási módszerek a képzési anyag részét képzik. Teszik ezt olyan címszavak alatt, mint például a „mater-érzelmek” felkeltése (ez az ÁNTSZ-közleményben linkelt tematikában is megtalálható), tehát a nő anyai „ösztöneinek” felkeltésére tett igyekezet, és az olyan érzelmi nyomásgyakorló módszerek, amelyek az „ugyanolyan gyerek ez is, mint akik otthon várják!” jellegű kiszólásokra adnak alapot. Ahogy inkoherens és paradox a vonatkozó törvény, úgy inkoherens és paradox a tanácsadás gyakorlati előírása is: nyomásgyakorlás is meg nem is, manipuláció is meg nem is. Épp ez az ellentmondás az, ami miatt, ahogy korábban is említettük, szolidaritásunkat fejeztük ki a tanulmányban a - munkájukat az ellentmondáso irányelvek ellenére is jól végezni igyekvő - védőnők felé.

Budapest, 2014. szeptember 20.

2013. november 19.

2013. október 24.

A kormány újra beleszól a családtervezésbe

 

A KDNP alelnöke nemrégiben úgy nyilatkozott: Magyarországon a művi meddővé tételt hamarosan újraszabályozzák az egészségügyi törvény módosításával. Ez magyarra lefordítva annyit tesz: szigorítanak rajta. Ha a jogszabályt elfogadja a parlament, a jövőben művi meddővé tételt az kérhet, aki ennek a költségeit vállalja, elmúlt 40 éves, vagy három gyermeke van. Az egészségügyi indokból elvégzett, valamint a cselekvőképtelen és nagykorúságot el nem érő személyeknél elvégzett beavatkozások feltételeit a törvényjavaslat nem módosítja.

A Patent Egyesület álláspontja szerint ezzel az állam tovább korlátozza a nők saját teste és élete feletti önrendelkezési jogát. Az abortusszal kapcsolatos, szigorítást és a közvélemény befolyásolását célzó lopakodó propaganda, a művi meddővé tétel nehezítése, vagy akár a szülészetek orvos-centrikus és nőket semmibe vevő körülményei, mind sértik ezeket az önrendelkezést lehetővé tévő, alapvető jogokat.

A kormány nem titkolt célja elviekben a terhességek és szülések számának növelése - akár annak árán is, hogy a nőket elsősorban élő inkubátorként kezelve, alapvető önrendelkezési jogaiktól megfossza. Ismét hangsúlyoznánk, hogy így nem fog menni. A logika és statisztikai adatok is bizonyítják, hogy a terhességek és szülések száma nem annak függvényében nő, hogy a nők önrendezkezési jogai milyen mértékben csorbulnak, hanem épp ellenkezőleg. Annak függvényében, hogy a nők (és partnereik) mennyiré érzik magukat biztonságban, mennyire kedvezőek a körülmények a gyermekvállaláshoz. A kényszer ereje se nem jogszerű, se nem hatékony; míg a saját döntés ereje igen.

Azt, hogy nem lehet korlátozni az embereket a testük feletti rendelkezés jogában, az Alkotmánybíróság már 2006-ban kimondta. 2006. június 30-i hatállyal megsemmisítette ugyanis az egészségügyi törvény a művi meddővé tételt feltételekhez kötő passzusát. A kifogásolt törvényi bekezdés szerint a meddővé tétel csak a 35. életévüket betöltöttek, illetve a három vér szerinti gyerekkel rendelkezők esetében lett volna elvégezhető. Az AB szerint a törvény ütközik az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében szereplő emberi méltósághoz való joggal. Ez ugyanis széles körű védelemben részesíti a szabad, tájékozott és felelősségteljes döntésre képes ember saját teste és sorsa feletti rendelkezési jogát. Az önrendelkezéshez való jog alapján az emberek - az Alkotmánnyal összhangban lévő jogszabályi korlátok között - szabadon dönthetnek a családi élet, a házasság, a gyermekvállalás kérdéseiben. A testület álláspontja szerint sem népesedéspolitikai szempontok, sem az állam egészségvédelmi kötelessége nem teszi alkotmányosan elfogadhatóvá, hogy a törvény a vér szerinti gyermekek számától teszi függővé az önrendelkezési jog gyakorlását.

Forrás:

http://index.hu/belfold/alk8558/

http://nol.hu/belfold/a_kdnp_ujraszabalyozna_a_muvi_meddove_tetelt

2013. március 20.

2013. március 20.

A kormány újabb abortuszszigorítási lépést tett azzal, hogy suttyomban a Gyermekvédelmi törvényben az eddiginél szigorúbban határozza meg azt, mi számít olyan válsághelyzetnek, amelynek alapján a nő abortuszt kérhet. A Magzatvédelmi törvény eddig, és egyelőre még most is úgy határozza meg a súlyos válsághelyzet fogalmát, hogy az "testi vagy lelki megrendülést, illetve társadalmi ellehetetlenülést okoz". Ehhez most a Gyermekvédelmi törvény azt tette hozzá, hogy a válsághelyzetnek ezen túlmenően olyannak kell lennie, amely "veszélyezteti a gyermek egészséges megszületését". Ráadásul ezen túl a kiskorúnak nem lesz szüksége szülői beleegyezésre a terhesség titokban való kihordásához, és a megszült gyerek örökbeadásához, csak az abortuszhoz.

http://abortusz.info/hirek/hirek/a-gyermekvedelmi-torvennyel-szigoritja-a-kormany-az-abortuszt

A KDNP eközben arra buzdítja az oroszlányi tanárokat, hogy munkaidőben írják alá azt az európai állampolgári kezdeményezést, amely megtiltaná, hogy az EU embriók elpusztításával járó tevékenységeket (pl. őssejtkutatást, mesterséges megtermékenyítést, abourtusszal kapcsolatos kutatást) pénzeljen.

http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=154558

2013. február 18.

2013. február 18.

A kormány 25 millió forinttal támogatta a vallásos Ágota Alapítványt, amely felújította a 2011. tavaszi plakátkampányt, amelyben egy magzat kéri, hogy ne öljék meg, hanem adják örökbe. Emellett országszerte előadásokat tart az alapítvány az örökbeadás népszerűsítésére, és az örökbeadást megkönnyítő törvényi változások ismertetésére.

http://abortusz.info/hirek/sajtokozlemenyek/manipulativ-etikatlan-es-elhibazott-a-magzatved%C5%91-kampany

http://abortusz.info/hirek/hirek/kormanyzati-roadshow-az-orokbeadas-mellett

2012. szeptember 28.

2012. szeptember 28.

Az élet ajándék címmel konferenciát rendezett a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége, amelynek témája a magzatvédelem volt. Kormányunk közel 22 millió forinttal és azzal támogatta a konferenciát, hogy a szervezők rendelkezésére bocsátotta az országház felső házi termét. Kövér László beszélt arról, hogy a tudatipar háborút folytat a civilizáció alapértékei (értsd: a konzervatív értékek) ellen, hogy a gyermek nem magánügy, hanem „a közjó egyik legfőbb eszköze", és hogy családi adókedvezménnyel kell bíztatni a nőket, hogy ne vetessék el a terhességeiket. Soltész Miklós pedig arról beszélt, hogy segíteni kell a terhes nőknek, hogy ne az abortuszt, hanem az örökbefogadást válasszák.

Más felszólalók elmondták, hogy fogy a magyar és az európai, hogy homoszexualitás = pedofília = magzatgyilkosság, hogy meg kell tiltani, hogy az EU petesejtgyilkosokat pénzeljen, és hogy az abortusz hosszan tartó bűntudathoz vezet – feltéve, hogy valakiben bűntudatot keltenek. Részletes beszámolónkat a konferenciáról az alábbi linken olvashatja.

http://abortusz.info/hirek/hirek/az-elet-ajandek-beszamolo-a-valasztasellenz%C5%91-konferenciarol

2012. szeptember 27.

2012. szeptember 27.

Carlo Casinit, az Európai Parlament néppárti képviselőjét egész Szegedig elrángatták, hogy bejelentse: Magyarországon is fognak aláírást gyűjteni azért, hogy az EU-s szinten a fogantatástól védjék a magzat élethez való jogát.

Soltész Miklós KDNP-s politikus, szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár kifejtette, hogy ez egybecseng a magyar kormány törekvéseivel, mert minden magzatra szükség van, amikor fogy a magyar és az európai.

Selmeczi Gabriella, a FIDESZ szóvivője egy MSZP-s sajtónyilatkozatra regálva nyugtatgatott, hogy nem változtatnak az abortusz szabályozásán.

Megint a megszokott koreográfia szerint jelezte a kormány, hogy a választásellenző szavazók szavazataira és az abortuszt legálisnak és elérhetőnek megtartani akarók szavazataira is számít. Ez általában úgy zajlik, hogy a jobboldali szavazótábor egy részének fontos, de a nagy többség számára kétes üzenetet az abortusz szigorításáról a KDNP fogalmazza meg, a FIDESZ pedig siet nyugtatgatni, hogy nem lesz abortuszszigorítás.

http://nol.hu/archivum/magyarorszagon_is_elindul_az_alairasgyujtes_a_magzati_elet_vedelmeert

http://nol.hu/belfold/fidesz__nem_lesz_valtozas_az_abortusz_szabalyozasaban

KDNPKDBP
2012. szeptember 27.

2012. szeptember 12.

A Magyarországon tablettás abortuszt egyedül nyújtó klinika megszüntette ezt a szolgáltatását, mivel - megfogalmazásuk szerint - nem érte meg, hogy az árbevételük alig 1%-át adó szolgáltatás miatt a politikai vita kereszttüzében emlegessék a vállakozást.

http://nol.hu/belfold/megszunt_a_tablettas_abortusz_a_rozsacenterben

2012. augusztus 23.

2012. augusztus 23.

A Népszabadság információi szerint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) egyik szakértője olyan tanulmányt készített, amely arról szól, hogy milyen módszerrel lehetne betiltani az abortusztabletta alkalmazását. A szakértő szerint erre sok esély nincs az engedélyeztetés és a pozitív hazai tapasztalatok miatt. A tiltás akkor lenne lehetséges, ha megváltoztatná a teblettás abortuszról korábbi, kedvező véleményét a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium, illetve még pár hétre be lehet záratni az egyetlen olyan magyarországi klinikát, amely gyógyszeres abortuszt végez, ha ott valami szabálytalanságot találnak. Az ANTSZ 2012. augusztus 23-án megkezdte a Rózsakert Medical Center működésének vizsgálatát, és nem lenne meglepő, ha a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium nemsokára kedvezőtlen véleményt bocsátana ki a tablettáról.
2012. június 08.

2012. június 8.

Helye lehet az abortusztablettának a magyar egészségügyi gyakorlatban, ha az orvos úgy ítéli meg, hogy az kevésbé veszélyes az érintett nő egészségére, mint a műtéti úton történő terhességmegszakítás - közölte a Fidesz Női Tagozatának elnöke pénteken az MTI-vel. Pelczné Gáll Ildikó az MSZP elnökségi tagjának csütörtöki közleményére reagált, amelyben Bangóné Borbély Ildikó a tagozat álláspontját tudakolta az abortusztabletta bevezetéséről.

Forrás: http://nol.hu/belfold/pelczne_gall_ildiko__helye_lehet_az_abortusztablettanak

2012. máj. 25.

2012. május 25.

A Harrach Péterrel, a KDNP frakcióvezetőjével készült interjúból kiderül, nem a gyógyszeres abortusz kérdése érdekli a KDNP-t, nincsenek érveik a tabletta bevezetése ellen, hanem azért szólaltak meg, hogy megint elmondhassák, ellenzik az abortuszt – akár azon az áron, hogy nők elesnek a kevesebb szövődményt jelentő tablettától.

http://nol.hu/belfold/nem_az_erdekel__hogy_tabletta_vagy_kaparokanal

2012. máj. 23.

2012. május 23.

A DK közleményben, az MSZP pedig sajtótájékoztatón tiltakozott az ellen, hogy a KDNP meg akarja akadályozni a gyógyszeres abortusz elérhetővé tételét, és mindkét párt kiállt a nők választási joga mellett. Az MSZP arra is felhívta a figyelmet, hogy az állam úgy tudja csökkenteni az abortuszok számát, ha megoldja a szociális problémákat, előmozdítja a szexuális felvilágosítást, és elérhetővé és megfizethetővé teszi a fogamzásgátló eszközöket.

http://www.mszp.hu/video/az_mszp_tiltakozik_a_nok_onrendelkezesi_joganak_csorbitasa_ellen

http://www.demokratikuskoalicio.hu/index.php/2011-12-05-15-42-05/hirek/2590-a-dk-ellenzi-az-abortusztiltast

2012. máj. 22.

2012. május 22.

Női jogi civil szervezetek tiltakoztak az ellen, hogy ideológiai alapon megakadályozzák az abortusztabletta magyarországi alkalmazását. Kifejtették, hogy a taletta bevezetése nem vezetett sehol az abortuszszám növekedéséhez, viszont megvolt az a hatása, hogy a nők korábban végeztetik el a beavatkozást, ami növeli annak biztonságosságát. A szervezetek arra is felhívták a figyelmet, hogy a terhességmegszakítások számát a fogamzásgátló módszerek elérhetővé tételével lehet csökkenteni.

http://abortusz.info/hirek/sajtokozlemenyek/szakmai-erveket-az-ideologiai-csatak-helyett

Ertsey Katalin az LMP parlamenti képviselője a KDNP-s Nagy Kálmánnal folytatott tévévitában amellett foglalt állást, hogy be kellene vezetni a kíméletesebb gyógyszeres abortuszt. Elmagyarázta, hogy az abortusz szigorítása nem vezet a születések számának növekedéséhez, azt a nők munkaerőpiaci integrációjával lehet elősegíteni. Nagy Kálmán elismételte, hogy ellenzik az abortuszt, és hogy a gyógyszeres abortusz megterhelőbb a nő számára, mint a műtéti. Ertsey szerint ez nem így van, és a fogamzásgátló módszerek elérhetővé tételével lehet csökkenteni a terhességmegszakítások számát.

http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/05/22/23/Vita_az_abortusztablettarol.aspx

2012. máj. 21.

2012. május 21.

Május 19-én adta hírül a Magyar Nemzet, hogy megkapta a magyarországi forgalomba hozatali engedélyt az abortusztabletta, amellyel világszerte végeznek műtéti beavatkozás nélkül terhességmegszakításokat.

Május 21-én a KDNP-s Nagy Kálmán napirend előtti felszólalásban tiltakozott a tabletta engedélyezése ellen, mondván a KDNP az abortusz minden formáját elutasítja. Ez után kitért arra, hogy Magyarországon sok az abortusz, ami azt a látszatot kelthette, hogy az abortusztabletta bevezetésének hatása lenne az abortuszok számára, ami nemzetközi példák alapján nem várható. Szócska Miklós, a szintén KDNP-s egészségügyért felelős államtikár válaszában elmondta, hogy a regisztráció nemzetközi kötelezettség volt, de a tabletta OEP által történő befogadása és az alkalmazás nem az. Mivel szerinte vita van a magyar orvosok körében arról, hogy a tabletta biztonságos-e, a tabletta alkalmazását nem kezdik meg az állami egészségügyben. Ezzel ellentétben hét éve a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium olyan állásfoglalást adott ki, amely az abortusztabletta bevezetését támogatta.

Parlamenti sajtótájékoztatóján Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője és Nagy Kálmán elmonta, hogy a KDNP az abortusz minden formáját ellenzi.

Szócska Miklós még aznap este egymásnak ellentmondó kijelentéseket tett a témában a HírTV-nek adott interjújában. Egyrészt kijelentette, hogy a tabletta nem kerül alkalmazásra, másrészt azt is mondta, hogy az alkalmazás még egy hosszú folyamat része, hogy egyeztetnek a szakmákkal, ahonnan ellentétes jelzéseket kapnak, valamint hogy a tabletta használatát, illetve annak elvi lehetőségét intézményi keretek közé kell szorítani, majd elismételte, hogy a szer OEP általi befogadására és a tabletta használatára nem kerül sor.

http://mno.hu/belfold_archiv/meg-nem-lesz-abortusztabletta-magyarorszagon-1077652

http://index.hu/belfold/2012/05/22/ismeretlen_szakmai_velemenyel_jegelik_az_abortusztablettat/

http://kdnp.hu/media/videotar/abortusztabletta-%E2%80%93-sajtotajekoztato

http://m.mno.hu/ahirtvhirei/szocska-tudtuk-hogy-ez-a-problema-kozelit-video-1077759

2011. december 24.

2011. december 13.

Nem támogatta a kormány, és így nem vették napirendre a két KDNP-s képviselő javaslatát, amely elvonta volna a büdzsében terhességmegszakításra előirányzott 400 millió forintot. Megmaradt tehát a szegény nők abortuszára szánt összeg a 2012-es költségvetésben.

Öt jobbikos honatya emellett azt javasolta, hogy azt a pénzt, amelyet a nem súlyos egészségügyi ok miatt elvégzett abortuszokra szánnának, adják inkább a kisiskoláknak. A Jobbik olyan indítványt is benyújtott, amely csak harmincmillió forinttal csökkentette volna ezt az előirányzatot, és ezt az összeget a magzatvédelemmel foglalkozó Alfa Szövetségnek biztosította volna. A kormány egyik felvetést sem támogatta.

http://www.hir24.hu/belfold/2011/12/13/nem-veszik-el-az-abortuszra-szant-penzt/~~fokusz

2011. december 02.

2011. december 2.

Női jogi és emberi jogi civil szervezetek tiltakoztak az ellen, hogy a KDNP javaslatára kivették volna a 2012-es költségvetésből a szegénységben élő nők abortuszainak finanszírozására szolgáló 400 millió forintot.

http://abortusz.info/hirek/sajtokozlemenyek/kdnp-s-tamadas-a-legkiszolgaltatottabb-nők-ellen

Benyújtotta a KDNP a családvédelmi törvényt, amely szerint a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem és tisztelet, valamint külön törvényben foglaltak szerint támogatás illeti meg.

http://index.hu/belfold/2011/12/02/benyujtotta_a_kdnp_a_csaladvedelmi_torvenyt/

2011. november 29.

2011. november 29.

Két KDNP-s képviselő, Sáringer-Kenyeres Tamás és Pálffy István, az abortuszt szigorító módosító indítványt nyújtott be Magyarország 2012-es költségvetéséhez, amelyben elvonták volna azt a 400 millió forintot, amelyet azoknak a nőknek és lányoknak az abortuszára fordítanak, akiknek nincs pénze a beavatkozásra. Az összeget az örökbefogadás ösztönzésére, az örökbefogadói Gyes emelésére, és gyerekvédelmi programokra és pályázatokra fordította volna a két honatya.

http://www.parlament.hu/irom39/04365/04365-0636.pdf

2011. szeptember 27.

2011. július 11.

A népesedési világnap alkalmából Soltész Miklós bejelentette, hogy mostantól minden anya „Isten hozott!" feliratú ajtódíszt kap a gyermeke születése után. A KDNP ezzel – az egyébként figyelmes – gesztussal a gyermekvállalási hajlandóságot kívánja ösztönözni.
Konkrét, a gyermekvállalást érdemben segítő lépésekről egyelőre nem érkezett hír.


http://kdnp.hu/news/isten-hozott

2011. szeptember 27.

2011. július 5.

Az Európai Parlament a magyar Alaptörvény felülvizsgálata során arra a következtetésre jutott, hogy a homályos megfogalmazás miatt az élethez fogantatástól való jog többek között a nők ellen irányuló megkülönböztetés veszélyét hordozza, ezért felszólította a Bizottságot, hogy alaposan vizsgálja felül az új alaptörvényt, utasította az illetékes bizottságokat, hogy a Velencei Bizottsággal és az Európa Tanáccsal együttműködve kövessék nyomon az ügyet, hogy végrehajtották-e az ajánlásokat. Állásfoglalását kérte továbbítani az Alapvető Jogok Ügynökségének, az EBESZ-nek és az ENSZ főtitkárának.


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0315+0+DOC+XML+V0//HU

2011. szeptember 27.

2011. június 23.

Baljós hír: egy brit katolikus lap, a Catholic Herald üdvözölte, hogy az ország hangsúlyozva keresztény gyökereit, a fogantatástól számítja az életet. "Magyarország alkotmánya, amely tiszteli az életet, fényes példát mutat az elkényelmesedett és önző Britanniának."


http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=164490

2011. szeptember 27.

2011. június 8.

Viviane Reding igazságügyi EU-biztos Strasbourgban, az Európai Parlamentben az új magyar alkotmányról folytatott vitában azt mondta: nincs összhangban az Európai Unió Progress Programjának szabályaival az abból anyagilag támogatott magyarországi abortuszellenes kampány.
Az EU felszólította Magyarországot a kampány leállítására, a plakátok leszedésére. Felmerült, hogy visszakövetelik az országtól az EU Progress Programjából megítélt támogatási összeget.  A Nemzeti Erőforrás Minisztérium részéről úgy nyilatkoztak, hogy egyszerű jogtechnikai kérdésként kívánják kezelni az ügyet, mivel ők csupán eltérően értelmezték a szerződést a pályázati pénzről.
Az érvelés azért sántít, mert a támogatási egyezménynek már a címe is („Férfi-női egyenlőség népszerűsítése Magyarországon") világossá teszi, hogy azzal, de önmagában a nemek közti esélyegyenlőség szellemében működő Progress Programmal sem egyeztethető össze egy lényegében a nőket hibáztató kampány finanszírozása.
A plakátokat végül június 5-ével eltávolították a közterületekről – hogy uniós nyomásra-e, arról a minisztérium nem nyilatkozott, tájékoztatásuk szerint ők csupán május 31-ig tervezték a kampányt. 


http://patent.org.hu/az-eu-nem-tamogatja-az-abortuszellenes-kampanyt
http://hirszerzo.hu/belfold/20110615_abortuszellenes_kampany_nefmi
http://www.mno.hu/portal/792273

2011. szeptember 27.

2011. május 29.

Az MSZP felszólította a Fideszt, hogy állítsa le plakátkampányát, mert az embertelen, ami az emberi sorsokat figyelmen kívül hagyja. "Soha ilyen érzéketlenségről kormány még nem tett tanúbizonyságot" – fogalmazott Kormos Kata szóvivő.


http://www.mszp.hu/video/allitsa_le_embertelen_kampanyat_a_fidesz
 

2011. szeptember 27.

2011. május 12.

Az MSZP szerint a Fidesz-KDNP az abortuszellenes plakátok üzenetével valójában a béranyasági rendszer mellett teszi le a voksot, ahol a nők intézetekbe szülnek majd gyereket. Az abortuszok visszaszorítása viszont csak megelőzéssel és felvilágosítással érhető el.


http://www.mszp.hu/video/az_mszp_helyteleniti_a_kormany_abortuszpolitikajat

2011. szeptember 27.

2011. május 9.

Az LMP szerint alapvetően helyes cél az abortuszok számának csökkentése, ám súlyos szakmai hibának nevezte a plakátokon a magzat szájába adott üzenetet, ami felelőtlen szexuális viselkedésre ösztönzi a fiatalokat.


http://lehetmas.hu/sajtokozlemenyek/13478/abortuszellenes-kampany-felelos-viselkedest-a-kormany-reszerol-is/

2011. szeptember 27.

2011. május 7.

A Fidesz-KDNP abortuszellenes plakátkampányával kapcsolatban Soltész Miklós úgy nyilatkozott, hogy céljuk nem az abortusztilalom, hanem az anyák bátorítása a gyermek vállalására, megszülésére, mert „minden életre szükség van, minden gyermek kincs". A kampányt jó kezdeményezésnek tartotta és támogatta a Bölcső Alapítvány is. Már csak azért is, mert – ahogyan Budavári Zita, az Alapítvány elnöke fogalmazott - „vészesen fogy a magyar, szeretném, ha lenne egy népes, aktív korosztály, aki biztosítani tudja majd 20–30 év múlva a nyugdíjunkat."
Ugyanakkor nem igaz, hogy az abortusz korlátozása megoldja a népesedési problémákat.


http://www.hirado.hu/Hirek/2011/05/06/21/Az_orokbefogadast_nepszerusiti_a_kormany__videoval.aspx

2011. szeptember 27.

2011. május 5.

A Patent Egyesület felháborítónak tartja a Fidesz-KDNP abortuszellenes plakátkampányát, mivel az eszközeit tekintve nem szolgál mást, mint hogy bűntudatot keltsen a nőkben. A plakáton ez olvasható: "Azt is megértem, ha nem vagy még kész rám, de inkább adj örökbe, hadd éljek..." 


http://abortusz.info/hirek/sajtokozlemenyek/ma-b%C5%B1ntudatkeltes-%E2%80%93-holnap-abortusztilalom

2011. szeptember 27.

2011. május 4.

Folytatódik a kettős beszéd: Soltész Miklós egy férfi-női esélyegyenlőséget célzó tudatformáló kampány kapcsán beszélt úgy, hogy a magyar társadalom jelenleg még nem kész az abortusz betiltására, de szemléletformálással remélik akár felére csökkenteni a terhesség-megszakítások számát.


http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=162118

2011. szeptember 27.

2011. április 19.

Harrach Péter kereszténydemokrata frakcióvezető szerint nem akartak változtatni az életvédelmi törvényen. Lázár János is úgy nyilatkozott, hogy nem enyhítették, de nem is szigorították a szabályozást.


http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=161587

2011. szeptember 27.

2011. április 18.

A 2/3-os Fidesz-KDNP-s többségű Országgyűlés elfogadta az új alaptörvényt. Kizárólag a kormánypárt tagjai szavaztak igennel, az MSZP és az LMP nem, míg a Jobbik nemmel szavazott.


http://index.hu/belfold/2011/04/25/schmitt_pal_alairta_az_uj_alkotmanyt/

 

2011. szeptember 27.

2011. április 15.

Tüntetést tartottak az alkotmányozás ellen a Facebook-os Milla csoport szervezésében. A többezres tüntetésen hangos tapssal kísért beszédet mondott Spronz Júlia, a Patent jogásza, aki a szigorítás veszélyeire hívta fel a figyelmet.


http://www.youtube.com/watch?v=v8geRo5xnCs
http://index.hu/belfold/2011/04/15/fujoltak_semjenre_utaltak_az_alaptorvenyt/

2011. szeptember 27.

2011. március 31.

A Patent és a Társaság a Szabadságjogokért közös sajtóközleményében a kormánypártok kettős kommunikációjára hívta fel a figyelmet. Egyre kevésbé világos, mik a szándékai a kormánynak az abortusz szabályozásával kapcsolatban, ugyanis amíg egyes kormánypárti politikusok tagadják, hogy szigorításra kerülne sor, a kereszténydemokraták úgy nyilatkoztak, hogy általánosságban támogatják a Jobbiknak azt a magzatvédelmi törvényt módosító törvényjavaslatát, amely az abortuszt kizárólag nemi erőszak áldozatainak és egészségügyi indokok alapján tenné lehetővé. Aggodalomra ad okot az is, hogy Semjén Zsolt csupán idézőjelbe téve képes utalni a nők önrendelkezési jogára, és nem titkoltan távlati célja a törvény szigorítása.


http://abortusz.info/hirek/sajtokozlemenyek/ketto%CC%8Bs-korma%CC%81nyzati-besze%CC%81d-az-abortuszszigori%CC%81ta%CC%81sro%CC%81l

2011. szeptember 27.

2011. március 30.

Soltész Miklós nyilatkozata jól jelzi, miként képzeli el a kormány a korszerű szexuális felvilágosítást... Mint mondta, az abortusz „lelki és fizikai sérülést okoz, és visszafordíthatatlan egészségügyi károsodást is okozhat", valamint, hogy „a művi vetélés végrehajtása után sokkal több esetben születnek fogyatékossággal gyermekek."
Fontos megjegyeznünk, hogy a legális és biztonságos körülmények között elvégzett abortusznak gyakorlatilag nincsenek szövődményei, így az sem igaz, hogy abortusz után nagyobb arányban születnek fogyatékossággal gyerekek. Emellett kutatások bizonyítják, hogy az abortusz nem okoz lelki traumát.
Az Európai Parlament Verts/ALE képviselőcsoportja is szóvá tette, hogy a fogantatástól kezdődő magzatvédelem abortusztilalomhoz vezethet.


http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=160826
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2011-000079+0+DOC+XML+V0//HU

2011. szeptember 27.

2011. március 23.

A Patent Egyesület közleményében annak az aggályának adott hangot, hogy a kormánypárti politikusok nem elég tájékozottak a szigorítás veszélyét illetően. A kormány többször hangoztatta, hogy nem készülnek szigorítani a művi terhességmegszakítás szabályait, mert az a társadalom ellenállásába ütközne. Az Egyesület számára a nemrég küldött, és csak néhány képviselő által megválaszolt levelek alapján úgy tűnik, a kormánypárti politikusok sem tudják, mi lenne a garancia arra, hogy az Alkotmánybíróság nem fogja megsemmisíteni a magzatvédelmi törvényt.


http://abortusz.info/hirek/sajtokozlemenyek/abortuszszigori%CC%81ta%CC%81s-a-korma%CC%81ny-informa%CC%81cio%CC%81hia%CC%81nya-miatt

2011. szeptember 27.

2011. március 21.

A Patent Egyesület szerint biztosra vehető az abortuszszigorítás, noha erről nem az Országgyűlés, hanem az Alkotmánybíróság fog majd dönteni. Egyidejűleg nyilvánosságra hozta a New York-i székhelyű Center for Reproductive Rights (Reprodukciós Jogok Központja) jelentését, mely a világ több országának abortuszszabályozását vizsgálva megállapította, hogy egyetlen európai ország alkotmánya sem olyan szigorú, mint amilyen a magyar lesz. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a fogantatástól való védelem és az élet védelme egyazon mondatban szerepel, mindössze egy vesszővel elválasztva. Szlovákiában ugyanis az ottani alkotmánybíróság döntését, amely nem tudta levezetni az alkotmányból az abortusz tilalmát, nagyban befolyásolta, hogy az életvédelem és a magzati élet védelme az ottani alkotmányban két külön mondatban szerepel.


http://abortusz.info/hirek/sajtokozlemenyek/jogi-szakert%C5%91k-szerint-jon-az-abortuszszigoritas

2011. szeptember 27.

2011. március 15.

A Patent Egyesület a múlt héten levélben kereste meg az országgyűlési képviselőket, kérve, hogy ne szavazzák meg a tervezetet, hiszen az úgy van megfogalmazva, hogy lehetőséget teremt egy majdani abortuszszigorításra. Az Egyesület közleményben hívta fel a figyelmet, hogy hiába a kormánypárti ígéretek, a magzati élet védelmének alkotmányba foglalása az abortusz szigorítását fogja maga után vonni, sőt más fogamzásszabályozási eszközök jogszerűsége is megkérdőjeleződhet. A tervezet ellen éppen ezért számos külföldi nőszervezet is tiltakozott.


http://patent.org.hu/magzati_elet_vedelme_alkotmanyban_sajtokozlemeny_Patent.pdf

2011. szeptember 27.

2011. március 10.

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség és a New York-i székhelyű Center for Reproductive Rights (Reprodukciós Jogok Központja) kérte, hogy a kormány fontolja meg a szervezetek alkotmánytervezethez fűzött megjegyzéseit. Ezekből kitűnik, hogy a tervezet magzatvédelmi passzusa rendkívül aggályos, ilyen szigorú, női önrendelkezési jogot súlyosan veszélyeztető rendelkezést egyetlen európai alkotmány sem tartalmaz.


http://abortusz.info/tenyek-az-abortuszrol/hatteranyag-a-magzati-elet-nemzetkozi-szabalyozasarol

2011. szeptember 27.

2011. március 9.

A kormánypártok nyilvánosságra hozták az új alaptörvény-tervezetet, amelyben finomított megfogalmazással, de továbbra is szerepel a magzati élet védelme. Külön aggályos, hogy a fogantatástól való magzatvédelmet és az életvédelmet a tervezet egy mondatban szerepelteti. A katolikus egyház és a KDNP szerint ennek óriási jelentősége van, mivel így a magzatot speciális védelem illeti meg.


http://nol.hu/belfold/20110309-a_katolikus_egyhaznak_tetszik_a_magzatpasszus

2011. szeptember 27.

2011. március 7.

Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy „európai hagyományoknak megfelelő fogalmazást talált Szájer József, amely kielégíti a frakció politikai elvárásait, ugyanakkor nem teszi szükségessé, hogy a ma hatályban lévő magzatvédelmi törvényt meg kelljen változtatni".


http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=159858

2011. szeptember 27.

2011. március 6.

A Patent Jogvédő Egyesület felhívta a figyelmet, hogy ha az új alaptörvény a fogantatástól rendeli védeni az életet, bárki az Alkotmánybírósághoz fordulhat, kérve a magzatvédelmi törvény alkotmányellenességének megállapítását, ezt követően pedig az Alkotmánybíróság kénytelen lesz utasítani a kormányt, hogy szigorítson az abortusz szabályozásán. A Patent egyúttal felszólította a jogalkotókat, hogy ne szerepeljen az ominózus mondat az új alkotmány szövegében.


http://www.gopetition.com/petition/43625.html

2011. szeptember 27.

2011. március 2.

Az MSZP továbbra is szigorítástól tart. Közleményük szerint az „abortusz szigorítása megbontaná azt az egyensúlyt, amely jelenleg egyaránt biztosítja azt, hogy az anya az életkörülményei és helyzete felelős mérlegelése után dönthessen a gyermekvállalásról. Nem az abortusz szabályait kell megváltoztatni, hanem az anyákat és a gyermekeket a lehető legnagyobb mértékben segíteni kell."


http://mszp.hu/hirek/12_fideszkdnp_alkerdes_az_uj_alkotmanyrol

2011. szeptember 27.

2011. február 19.

Semjén Zsolt egy lapinterjúban arról számolt be, hogy garanciákat kaptak a Fidesztől arra, hogy a magzati élet védelmének elve szerepelni fog az új alkotmányban. Tagadta, hogy ultimátumot adtak volna a Fidesznek, majd ismét világossá tette, hogy távlati céljuk – természetesen csak a társadalom meggyőzése után – az abortusz betiltása.


http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=159164

2011. szeptember 27.

2011. ferbuár 16.

Kővári János, az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság fideszes tagja közölte, hogy nem szükséges népszavazást tartani az új alaptörvényt illetően, mert a „a népszavazások Magyarországon általában nem voltak eredményesek. Véleménye szerint nem lehet azzal vitatkozni, hogy az élet a fogantatás pillanatától élet."


http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=158996

2011. szeptember 27.

2011. február 14.

Alkotmányjogászok részvételével tartottak konferenciát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem alkotmányjogi tanszékeinek közös szervezésében az éppen zajló alkotmányozásról. Az alapvető jogok szekcióban az életvédelmet érintően felszólaló előadók mindegyike úgy látta, hogy a koncepció magzatvédelmi passzusa igen homályosan fogalmaz, illetve többen voltak azok, akik egyértelmű abortusztilalmat olvastak ki a tervezetből. Az előadók szinte kivétel nélkül súlyos kritikákkal illették a készülő alaptörvényt, amely hemzseg a szakmai hibáktól. 
2011. szeptember 27.

2011. február 13.

A Jobbik törvénymódosító javaslatára reagálva az LMP közleményében tiltakozott az abortuszszabályok szigorítása ellen, hangsúlyozva, hogy a hatályos magzatvédelmi törvény széleskörű konszenzuson alapul.


http://lehetmas.hu/sajtokozlemenyek/10713/az-abortusz-szigoritas-nem-elfogadhato-es-nem-is-megoldas/

2011. szeptember 27.

2011. február 12.

Az MSZP Nőtagozata kampányfelhívást tett közzé demokratikus erők csatlakozását várva, melynek célja, hogy a nők önrendelkezési joga ne sérüljön, maguk rendelkezhessenek saját testük felett, ne a férfiak döntsenek. A Fidesz vezette alkotmányozási folyamat alapvető jogokat sért, „nyílt háborút indított a női jogok, különösen a női önrendelkezési jog ellen".


http://www.mszp.hu/hirek/a_testem_az_enyem_en_dontok_rola

2011. szeptember 27.

2011. február 11.

A Jobbik három országgyűlési képviselője, Hegedűs Lorántné, Z. Kárpát Dániel és Mirkóczki Ádám benyújtották a magzatvédelmi törvény módosítására irányuló törvényjavaslatukat. A javaslatuk értelmében az abortuszt csak orvosi indokok alapján és abban az esetben lehetne elvégezni, ha a terhesség bűncselekmény következménye. A meglehetősen drasztikus javaslatot az illetékes bizottság végül nem vette tárgysorozatba. A szavazásnál a kereszténydemokrata képviselők tartózkodtak, de – ahogy Nagy Kálmán világossá tette – elvben egyetértenek a szigorítással, a kérdéssel azonban később, az alkotmányozást követően foglalkoznának.


http://jobbik.hu/rovatok/orszagos_hirek/az_abortuszt_csak_orvosi_indokok_alapjan_illetve_buncselekmeny_aldozatanal_lehessen_elvegezni
http://kdnp.hu/kdnp/tudositas/bizottsagi-velemeny-az-abortusz-szigoritasa-nem-aktualis-kerdes
 

2011. szeptember 27.

2011. február 11.

Lendvai Ildikó ismét figyelmeztetett az alkotmánykoncepció magzatpasszusának veszélyeire. Továbbra is úgy látja, hogy ha a szöveget ebben a formájában fogadják el, az abortusz-törvény megsemmisítését bárki kezdeményezheti majd, és az esemény utáni tabletták betiltása is felmerülhet.


http://mszp.hu/hirek/a_szo_elszall_az_alkotmany_marad
 

2011. szeptember 27.

2011. február 9-11.

A Fidesz-KDNP háromnapos siófoki frakcióülésén olyan éles vita bontakozott ki a két kormánypárt között, amilyenre a kormány megalakulása óta még nem volt példa. A Fidesz ugyanis az alkotmánykoncepció rövid összefoglalójából kihagyta a KDNP által favorizált kérdésköröket, így a fogantatástól való magzatvédelmet is.  Orbán Viktor a frakcióülésen világossá tette, hogy egy abortuszszigorításba belebuknának, így nem támogatja, hogy olyan megfogalmazás kerüljön az alaptörvénybe, ami támadási felületet jelenthet. A KDNP erre – bár ezt tagadta - ultimátumot adott a nagyobbik kormánypártnak: ha a Fidesz egészében ignorálja alapvetéseiket, nem szavazzák meg az alkotmányt. Az ülést követő sajtótájékoztatón a KDNP szóvivője végül úgy nyilatkozott, tudomásul veszik, hogy az új alkotmány nem fogja megváltoztatni a jelenlegi magzatvédelmi szabályokat. Ugyanakkor a Fidesz is engedett, így a magzatvédelmi klauzula, ha nem is olyan radikális megfogalmazásban, ahogyan a kereszténydemokraták szerették volna, de szerepelni fog az alaptörvényben. Az alkotmány-előkészítő bizottság által készített alkotmánykoncepciót vitaanyaggá minősítették vissza, arról az Országgyűlés nem fog dönteni.


http://hvg.hu/itthon/20110211_fidesz_kdnp_kihelyezett_frakcioules_vege
http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=52789:a-fidesz-kdnp-siofoki-frakciouelese&catid=79:kiemelt-hirek&Itemid=115

2011. szeptember 27.

2011. február 6.

Az MSZP-s Lendvai Ildikó azt javasolta a kormánynak, hogy kérdőívek helyett népszavazás útján kérdezzék meg az állampolgárokat, hogy akarják-e, hogy az élet már a fogantatástól kezdve sérthetetlen legyen, és erre hivatkozva bárki kérhesse az Alkotmánybíróságtól a jelenlegi abortusztörvény megsemmisítését. Egy 2011-es közvéleménykutatás szerint a magyarok 65%-a nem akarja az abortusz szigorítását.


http://mszp.hu/hirek/bizottsagosdi_helyett_dontsenek_az_allampolgarok

2011. szeptember 27.

2011. február 4.

Alkotmányjogászok részvételével tartottak konferenciát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem alkotmányjogi tanszékeinek közös szervezésében az éppen zajló alkotmányozásról. Az alapvető jogok szekcióban az életvédelmet érintően felszólaló előadók mindegyike úgy látta, hogy a koncepció magzatvédelmi passzusa igen homályosan fogalmaz, illetve többen voltak azok, akik egyértelmű abortusztilalmat olvastak ki a tervezetből. Az előadók szinte kivétel nélkül súlyos kritikákkal illették a készülő alaptörvényt, amely hemzseg a szakmai hibáktól.


http://www.plwp.jak.ppke.hu/hu/muhelytanulmanyok/20111.html?start=10

2011. szeptember 27.

2011. február 3.

Soltész Miklós szociális, család- és ifjúságügyi államtitkár szerint a kormány azt szeretné, ha minél több gyerek születne, ezért abortusz helyett inkább az örökbeadásra buzdítaná a krízishelyzetbe került nőket.


http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=158488

2011. szeptember 27.

2011. január 24.

Nem egészen egy héttel Salamon László szigorítást előrevetítő mondatai után Semjén Zsolt (KDNP) miniszterelnök-helyettes egymaga, egyetlen nyilatkozatában, figyelemre méltó ívet leírva demonstrálta a kormányzó pártok abortusszal kapcsolatos kommunikációjában megjelent kettős beszédet, amikor „a politikai hisztériakeltés kategóriájába sorolta, hogy a magzat védelmére vonatkozó kezdeményezésüket bírálóik a nők saját teste feletti önrendelkezési jogának korlátozásaként értelmezik." Majd a következő mondatában figyelmeztetett, hogy „az abortusz esetében egy nő nem a saját teste felett rendelkezik, hanem egy másik ember felett". Ezután hitet tett „a leginkább jogfosztott és kiszolgáltatott, magzati korban élő embertársaink" védelme mellett, végül elárulta, hogy a kereszténydemokraták küldetése, hogy „prófétai jel" módjára meggyőzzék a társadalmat az emberi élet szentségéről. 


http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=157990

2011. szeptember 27.

2011. január 20.

Egyre radikálisabb hangok hallatszanak a kormánypárt soraiból: a KDNP-s Salamon László – az alkotmány-előkészítő bizottság elnöke – arról beszélt egy konferencián, hogy terveik szerint az abortusz nem lenne betiltva, de megszűnne puszta önrendelkezési kérdés lenni. Minderre szerinte azért van szükség, hogy a nők ne tekinthessenek szemölcsként a magzatokra.

 

http://www.origo.hu/itthon/20110120-salamon-az-uj-alkotmany-nem-tiltana-teljesen-az-abortuszt.html

 

2011. szeptember 27.

2010. december 30.

Idézet Lendvai Ildikótól, az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának MSZP-s tagjától: „bármit állítanak a koncepció benyújtói, a szöveg szerint az életet a fogantatástól kezdve ugyanolyan védelem illetné meg, ugyanúgy sérthetetlen volna, mint a megszületett gyermek élete. Ha pedig ez így van, akkor a jelenlegi abortusztörvény vagy akár az esemény utáni tabletták használata is alkotmányellenes lesz."


http://archiv.mszp.hu/belfold/bovebben/az-emberi-jogok-fekete-honapjai-2-resz

2011. szeptember 27.

2010. december 23.

Az Országgyűlés elfogadta a kereszténydemokrata Latorczai János módosító indítványát, így az eredetileg tervezett 500 millió helyett 400 millió forint marad a terhességmegszakítások finanszírozására. Soltész Miklós, aki szintén a KDNP soraiban politizál, úgy véli, ezek a lépések a gyerekvállalást segítik elő.
Egy évvel korábban az erre a célra előirányzott összeg ennek több, mint háromszorosa volt, ami azt az aggodalmat keltette bennünk, hogy a kormány így akarja kevésbé hozzáférhetővé tenni az abortuszt, miközben a jogi szabályozáson nem változtat. Ugyanakkor a Társaság a Szabadságjogokért közérdekű adatigénylésének eredményeképpen tudjuk, hogy az egészségbiztosító szerint a korábbi években a magasabb összegnek körülbelül harmadát használták el, így az ez évre előirányzott összeg valószínűleg elég lesz a szociálisan rászorult nők és lányok abortuszainak finanszírozására. 


http://hvg.hu/itthon/20101223_koltsegvetes_abortusz_

2011. szeptember 27.

2010. december 6.

Gulyás Gergely, az alkotmány-előkészítő bizottság fideszes alelnöke egy tévéműsorban arról beszélt, hogy az államnak és a társadalomnak az az érdeke, hogy minél többen szülessenek meg. Noha nyilatkozatában ígéretet tett, hogy nem változik a magzatvédelmi törvény, nyugtalanságra adhat okot, hogy megjegyezte: az abortuszt megelőző eljárásról lehet vitatkozni. Tagadta, hogy a koncepció alapján a magzat jogalannyá válna. 


http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=156269

2011. szeptember 27.

2010. december 2.

A Fidesz-KDNP közzétette az új alkotmány koncepció szövegét. Az alapvető jogok felsorolása azzal kezdődne, hogy az ember életét fogantatásától kezdve védelem illeti meg. Ez alapjaiban veszélyezteti a nők reprodukciós önrendelkezéshez való jogát.


http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=156136

2011. szeptember 27.

2010. november 25.

Soltész Miklós szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár (KDNP) sajtótájékoztatóján a magzatvédelmet érintően elmondta, hogy Magyarországon a szemléletbeli változást kell segíteni, az abortuszok számát csökkenteni kell. Hozzátette, hogy a nőknek nemcsak fizikai, hanem lelki terhet is okozhat az abortusz. Ez volt az első, a kormány részéről elhangzó hivatalos nyilatkozat, amelyek előrevetíti az abortusz szabályok megváltoztatására irányuló szándékot.

Ezzel egyidőben Gulyás Gergely (FIDESZ), aki később az alkotmányelőkészítő eseti bizottság alelnöke lett, azt nyilatkozta, hogy bár az alkotmány nem fogja tiltani az abortuszt, erkölcsileg az ő véleménye az abortuszról "maximálisan egyezik a kereszténydemokratákéval: nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez egy gyilkosság." Az interjúból az is kiderül, hogy ha már tiltani nem lehet az abortuszt, Gulyás szerint "Az lehetséges, hogy a ma is létező, a magzati életről szóló törvény alaposabb megfontolásra késztető többszöri konzultációt írna elő a kismamáknak az abortuszról való döntés előtt."

http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=155801

http://fn.hir24.hu/itthon/2010/11/22/gulyas_gergely_abortuszt_betiltani/