Hírek az abortuszról

Megjelent az Egészségügyi Világszervezet biztonságos abortuszról szóló iránymutatása

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete a minap tette közzé az először 2003-ban publikált iránymutatás második, átdolgozott kiadását. Megújult szakirodalmi adatokon alapul a szöveg, ennek megfelelően változott az abortusz módszereinek technikai leírása, ideértve a terhességmegszakítás újabb módszereiről szóló információkat. A technikai részletek mellett a dokumentum foglalkozik olyan kérdésekkel is, hogy milyen szabályozással biztosítható a nők biztonságos abortuszhoz való hozzáférése.

A szöveg az emberi jogi megközelítést alkalmazza az abortusz szabályozásának kérdésére:

"Az ENSZ-egyezményeket felügyelő szervek, valamint a regionális és nemzeti bíróságok az elmúlt évtizedekben egyre több figyelmet szentelnek az abortusz kérdésének, így annak, hogy nők belehalnak a nem biztonságos abortuszba, hogy egyes országokban büntetendő az abortusz, és hogy a korlátozó jogszabályi környezet arra készteti a nőket, hogy illegális, vagyis nem biztonságos abortuszhoz folyamodjanak. Egyre gyakrabban hívják fel az országokat, hogy nyújtsanak a nőknek és a serdülőknek átfogó tájékoztatást a szexuális és reprodukciós egészségről, és töröljék el a nőket a biztonságos abortuszhoz való hozzáférésben akadályozó jogi és adminisztratív akadályokat [...]. Ha az adott állam nem így cselekszik, azzal nem teljesíti az egyezményből és az alkotmányból fakadó kötelezettségét, hogy tisztelje, védje és kiteljesítse az élethez, a diszkriminációmentességhez, a legmagasabb fokú egészséghez, a kínzástól és megalázó bánásmódtól való mentességhez, valamint a magánélethez, a magántitokhoz és az oktatáshoz fűződő jogokat." (88. o.)

A dokumentum idézi a CEDAW Bizottság (a nők elleni hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölésével foglalkozó ENSZ-testület) egyik döntését, amely szerint "módosítani kell azokat a jogszabályokat, amelyek alapján büntethetők a csak nők által igénybe vett egészségügyi eljárások, így az abortusz, illetve az ilyen eljárásokat igénybe vevő nők." (88. o.)

Magyarország tekintetében különösen fontos az a megállapítás, hogy a nemzetközi emberi jogi dokumentumokból levezethető, hogy el kell törölni az abortuszhoz való hozzáférés akadályait, így például azt, hogy a nőnek az abortuszhoz engedélyt kelljen kérnie a hatóságoktól.

A dokumentum szerint a nők egészségét veszélyeztetheti a kötelező tanácsadás, mert ez az eljárás elhúzódásához vezethet. Például a magyar törvények szerint előírt háromnapos várakozási idő a gyakorlatban akár egy hetes késést is jelenthet, márpedig minél később végzik el a terhességmegszakítást, az annál kockázatosabb. Nem felel meg az ENSZ iránymutatásának az a magyar gyakrolat sem, hogy a nőt a két tanácsadás közül az első alkalommal a terhesség megtartása érdekében tájékoztatják, ugyanis az ilyen egyoldalú, elfogult tájékoztatás sérti a nők informált döntéshez való jogát, és veszélyezteti egészségüket.

Az ENSZ-szervezet szerint elérhetővé kell tenni a gyógyszeres abortuszt, hiszen a módszer biztonságos, és ha nem áll a nők rendelkezésére, a nők gyakran nem biztonságos forrásból szerzik be az abortusztablettát, ami az egészségüket veszélyezteti.

A szervezet csak akkor tartja elfogadhatónak azt, ha orvosok lelkiismereti okokra hivatkozva megtagadják az abortuszt, ha egyben továbbirányítják a nőt más, ugyanabban vagy egy közeli intézményben dolgozó szolgáltatóhoz, aki hajlandó a terhességet megszakítani. Ha nincs ilyen szolgáltató, az orvosnak az ENSZ-szervezet szerint kötelessége elvégezni az abortuszt, mivel a valláshoz és világnézethez való jog korlátozható más alapjogok érvényre juttatása érdekében. Ellentétes lehet ezzel az ajánlással az abortuszmentes napok – nem tudjuk, mennyire elterjedt – gyakorlata, amelynek során állítólag (lagalábbis az Alfa Szövetség szerint) egész kórházak tagadják meg az év pár napján a terhességek megszakítását.

Emellett elkerülendő korlátozásnak tekinti az Egészségügyi Világszervezet, hogy az abortusz elvégzését a szülő vagy a házastárs engedélyéhez kössék, mivel ez ellentétes a terhes lány vagy nő emberi jogaival.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint ráadásul mindezek a korlátozások olyan légkört teremtenek, amelyben a nők és az abortusz kapcsán szolgáltatást nyújtó személyek gyakran a törvény szövegét a ténylegesnél szigorúbban értelmezik, ami megakadályozhatja, hogy nők hozzáférjenek az őket az adott országban törvényesen megillető szolgáltatáshoz. Lengyelországban például több olyan eset látott napvilágot, amelyben nőktől megtagadták a nekik törvényesen járó terhességmegszakítást, ami a nő súlyos egészségkárosodásához vagy halálához vezetett.

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének biztonságos abortuszról szóló iránymutatásait angol nyelven innen töltheti le.