Tények az abortuszról

Abortuszszigorítás előtt? - beszámoló konferenciánkról

Olvassa el beszámolónkat a 2012. január 27-én tartott konferenciánkról, amelyet abból az alkalomból tartottunk, hogy január 1-től az alaptörvény a fogantatástól rendeli védeni a magzatot, így könnyen napirendre kerülhet az abortusz szigorítása. Előadást tartott dr. Spronz Júlia, egyesületünk vezető jogásza arról, milyen jelek utalnak az abortusz várható szigorítására. Dr. Johanna Westeson, a Reprodukciós Jogok Központja szakértője arról beszélt, hogy a nemzetközi emberi jogi egyezmények kizárják az élethez való jog magzatra való kiterjesztését. Dr. Rodica Comendant, aki többek között WHO-nak is dolgozott szakértőként, előadásában felvázolta, milyen pusztító közegészségügyi hatásai lennének egy esetleges abortusztilalomnak. Katarzyna Pabijanek, az ASTRA Közép-kelet Európai Regionális Hálózat a Szexuális és Reprodukciós Egészségért és Jogokért koordinátora a lengyel nőket sújtó majdnem teljes abortusztilalomról beszélt. Végül Jon O'Brien, a Catholics for Choice (Katolikusok a Választás Mellett) nevű szervezettől arról beszélt, hogy valójában nem a katolikus hívők, hanem a katolikus vallási hierarchia akarja az abortusz szigorítását.

A konferencia megnyitó beszédében Kuszing Gábor elmondta, hogy a konferencia nem azt a magától értetődő kérdést feszegeti, hogy az abortuszszám csökkentendő, és hogy az egyes nők életében is megelőzendő dolog az abortusz, hanem a várható szigorítás nem kívánt hatásaira kívánja felhívni a figyelmet. Azért is, mert egy nemrég készült felmérés szerint a magyar lakosság 65%-a ellenzi az abortusz szigorítását, így a súlyos közegészségügyi és társadalmi hatások a lakosság akarata ellenére következnének be.

A konferencián bemutatták azt a kampányt, amellyel hangot kívánnak adni az abortusz szigorítását elutasító csöndes többségnek. Az abortusz.info honlapról tölthetők le azok a bannerek, logók, és onnan érhető el a Facebook és Twitter profilokon használható picbadge, amely kifejezi, hogy használója nem kér az abortusz szigorításából.

en_sem_szigoritanam_honlapra
A szigorítás ellenzőinek logója

Az abortuszszigorítás veszélye Magyarországon

dr. Spronz Júlia, vezető jogász, Patent Egyesület

Az előadás teljes szövegét innen töltheti le.
Az előadáshoz tartozó prezentációt innen töltheti le.
Az előadás témájában egy cikket és egy videót ajánlunk figyelmébe.

„Jelenleg politikai öngyilkosság lenne, ha a kormány változtatna az abortuszszabályokon, hiszen a közvélemény ez ellen van." – mondta el a Patent Egyesület pénteki konferenciáján dr. Spronz Júlia. Spronz bemutatta, a kormány folyamatosan kettős beszédet alkalmaz abortuszkérdésben: egyrészről nyugtatgatnak, hogy nem lesz abortusztilalom, másrészről több kormánypárti politikus is úgy nyilatkozott, hogy meg kell győzni a magyar lakosságot, hogy később az abortusz betiltható legyen, illetve hogy az abortusz gyilkosság. Az egyik ilyen példa az volt, amikor a kormány 2011 tavaszán a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségre kapott EU-s pénzből folytatott bűntudatkeltő kampányt, amelyben az abortuszt gyerekgyilkosságnak állította be.

Spronz elmondta, hogy történtek már konkrét szigorítási kísérletek is: két KDNP-s képviselő megpróbálta kivenni a 2012-es költségvetésből a szociálisan rászoruló nők abortuszára szánt összeget. Spronz szerint a kormány a jogszabály-módosítások helyett ehhez hasonló, kevésbé észrevehető módszerekkel szigoríthat: felemelheti a várakozási időt, visszahozhatja az abortuszbizottságokat, és egyre több kórház utasíthatja el az év néhány napján az abortusz végzését. „A nők azonnal reagálnak, ha levegőben lóg a szigorítás: imáris megnőtt a bécsi klinikákon az abortuszért folyamodó magyar nők száma" – mondta hivatkozva egy osztrák klinika megfigyeléseire.

kozonseg_05_honlapra

Közönség a konferencián

Az abortusz és az élethez és egészséghez való jog – nemzetközi emberi jogi standardok

dr. Johanna Westeson, európai regionális igazgató, Center for Reproductive Rights (Reprodukciós Jogok Központja)

Az előadás teljes szövegét innen töltheti le.
Az előadáshoz tartozó prezentációt innen töltheti le.
Az előadás témáját részletesen kifejti a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség és a Reprodukciós Jogok Központjának közös háttéranyaga.

„Ha az élethez való jogot kiterjesztik a születés előttre, az ahhoz vezethet, hogy megtagadják a nőktől, hogy a termékenységükről önálló döntést hozzanak" – mondta dr. Johanna Westeson. A jogász elmondta, a nemzetközi emberi jogi egyezmények mindegyike úgy lett megfogalmazva, hogy az élethez való jogot a születéstől, nem pedig a fogantatástól kezdve rendeli védeni. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 1. cikke szerint: "Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van", és az egyezmény megszövegezésének jegyzőkönyveiből világos, hogy a születik szó nem véletlenül, hanem kifejezetten azért került a szövegbe, mert a szöveg megalkotóinak az volt a világos szándéka, hogy az emberi jogokat ne lehessen kiterjeszteni a magzatra. Ez ugyanis korlátozná a nők önrendelkezési jogát, ami nem célja az emberi jogi egyezményeknek.

Elmondta, hogy a gyermek jogairól szóló egyezmény sem tekinti jogalanynak a magzatot, sőt az egyezmény betartását felügyelő bizottság megállapította, hogy "a tizenéves lányok magas halálozásához vezető, büntető jellegű abortusztrövények sértik a lányok élethez való jogát".

Westeson kitért arra: egyetlen nemzetközi emberjogi testület sem hozott olyan döntést, hogy a megengedő abortusztörvények emberi jogokat sértenének. Ugyanakkor több olyan esetet is felsorolt, amelyben a nemzetközi bíróságok elmarasztalták Írországot vagy Lengyelországot, mert azok nem biztosították ténylegesen az adott ország törvényei szerint a nőnek járó abortuszt. Westeson szerint a korlátozó abortusztörvények titkolt abortuszhoz vezetnek, ami sérti a nők élethez, egészséghez és emberi méltósághoz való jogát.

konferencia_honlapra
A konferencia előadói

Az abortusz szigorításának hatása a nők egészségére és a politikát befolyásoló tévhitek

dr. Rodica Comendant, szülész-nőgyógyász, az ENSZ Egészségügyi Világszervezete, a WHO szakértője (szakterülete a biztonságos abortuszok helyzete Kelet-Európában), a Reproductive Health Training Center (Reprodukciós Egészségügyi Képző Központ) igazgatója és az International Consortium for Medical Abortion (Nemzetközi Társaság a Gyógyszeres Terhességmegszakításért) koordinátora

Az előadáshoz tartozó prezentációt innen töltheti le.
Ennek az előadásnak az anyagát nagyrészt lefedi Tévhitek és tények az abortuszról című oldalunk, illetve tekintse meg hasonló című videónkat.

„A WHO szerint a legális művi abortusz az egyik legbiztonságosabb egészségügyi beavatkozás; a szülés egészségügyi kockázatai 14-szer nagyobbak az abortuszéhoz képest" – mondta el Dr. Rodica Comendant (lásd a táblázatot).

Egyes reprodukciós eljárások és a szülés kockázata az Egyesült Államokban és a fejlődő országokban

Reprodukcios_eljarasok_kockazata

(Population Crisis Committee, idézi WHO 2004)

A WHO-szakértő számos tévhitet cáfolt: kutatások szerint nincs összefüggés az első trimeszter alatti abortusz és a későbbi terhességek súlyos komplikációi között. Nem létezik posztabortusz-szindróma: kevés nőnek vannak súlyos pszichológiai tünetei abortusz után, és azok is inkább a korábban fennálló lelki bajok folytatódásának tűnnek, nem az abortusz hatásának.

A WHO szerint az abortuszok száma nem a törvényektől függ. Az abortuszráta azokban a régiókban a legalacsonyabb, ahol hatékonyan és könnyen hozzáférhetőek a fogamzásgátló eszközök. Függetlenül attól, hogy egy ország mennyire korlátozza az abortuszt, ugyanannyi nő veszi azt igénybe. A korlátozás csak illegális, vagyis legtöbbször nem biztonságos abortuszra kényszeríti a nőket. Amint az alábbi grafikonból látszik, a világ régióiban az abortuszok száma közel azonos, csak azok biztonságosságát csökkenti a korlátozás. Az erősen korlátozó Afrikában és Latin-Amerikában nem biztonságosak az abortuszok, míg a kevéssé korlátozó Európában és Észak-Amerikában biztonságosak.

Az 1000 15 és 44 év közötti nőre jutó abortuszok száma és biztonságossága a világ régióiban

Biztonsagos_es_veszelyes_abortuszok_szama

(Sedgh és mtsai 2007 alapján)

Vagyis az abortusz szigorítása nem oldja meg a népesedési problémákat, hiszen nem befolyásolja az abortuszok számát. Dr. Comendant elmondta, hogy Ceaucescu Romániájában a drasztikus abortusztilalom és a fogamzásgátló eszközök tiltása ellenére is csak jelentéktelen mértékben növekedett a lakosság.

Dr. Comendant szerint fontos lenne Magyarországon is bevezetni széles körben a gyógyszeres abortuszt. A gyógyszeres abortusz bevezetését követően a nők egyre korábbi stádiumban végeztetik el az abortuszt, amivel értelemszerűen csökken az abortuszt követő komplikációk száma.

„Maga a pokol” – Az abortuszt igénybe venni kívánó lengyel nők helyzete

Katarzyna Pabijanek, ASTRA Regional Network for SRHR in Central and Eastern Europe (ASTRA Középkelet-európai Regionális Hálózat a Szexuális és Reprodukciós Egészségért és Jogokért)

Az előadáshoz tartozó prezentációt innen töltheti le.
Ha szeretne behatóbban megismerkedni a lengyel helyzettel, olvassa el lengyel társszervezetünk Maga a pokol című kiadványát, illetve nézze meg a lengyel és nemzetközi jogi szakértőkkel készült videót.

„Lengyelországban sajnos csak a magzati jogokat védik, de a megszületett gyermek már kevesebb védelmet élvez" – kezdte a korlátozó lengyel abortusztörvényt bemutató előadását Katarzyna Pabijanek. Az ASTRA nőjogi szervezet munkatársa szerint míg korábban megengedett volt a szociális helyzet miatti abortusz, ma már csak akkor lehetséges, ha a nő élete veszélyben van, ha a magzat súlyos fejlődési rendellenességben szenved, vagy ha a terhesség bűncselekmény következménye. „20 évnyi folyamatos manipulatív propaganda ahhoz vezetett, hogy a lengyel közvéleményben mára egyre többen kérdőjelezik meg a nők alapvető jogát, hogy eldönthessék: akarnak-e gyereket."

„A lengyel közéletben nagyon erős a nyelvi manipuláció: az abortusz tiltása «kompromisszum», a magzat «meg nem született emberi lény» , a terhes nő «anya». A szavak révén a nő gyakorlatilag egy magzatot hordozó «konténerré» válik" – fogalmazott Pabijanek. „Hogyan küzdenek meg a lengyel nők az abortuszhelyzettel? Illegális abortuszokra járunk, és növeljük az abortuszturizmust."

Lengyelországban gyakran azoktól a nőktől is megtagadják az abortuszt, akiknek az a lengyel törvények szerint járna. Pabijanek bemutatta Agata L. esetét, aki 25 évesen tervezett módon vállalt gyereket, azonban terhessége alatt többször is megtagadták tőle a fekélyes vastagbélgyulladása kivizsgálását és kezelését. Több egészségügyi intézmény is elutasította a kezelését, mert nem akarták károsítani a magzatot. Lengyelországban jellemző, hogy a szigorú magzatvédelmi törvény miatt az orvosok annyira félnek, hogy még életmentő beavatkozásokat is megtagadnak, ha az károsíthatja a magzatot. Ebben az esetben a kezelés elmulasztása következtében a magzat és a nő is meghalt.

További esetekről a Maga a pokol című kiadványban olvashat.

hozzaszolas_honlapra
Egy hozzászóló

Bevezetés a választáspárti katolicizmusba

Jon O'Brien, elnök, Catholics for Choice (Katolikusok a Választás Mellett)

Az előadás teljes szövegét innen töltheti le.
Az előadáshoz nem tartozik prezentáció.
Jon O'Brien egy korábban megjelent cikkét itt olvashatja.

Jon O'Brien hangsúlyozta, hogy eddig a magzati élet védelmének alaptörvénybe emelése a világon mindenütt szigorításokhoz vezetett az abortuszhoz való hozzáférés terén. Szerinte a katolikus egyházi hierarchia fogamzásgátlással és abortusszal kapcsolatos ellenséges álláspontja nem tükrözi a katolikus hívek hozzáállását és gyakorlatát az ezzel foglalkozó kutatások alapján. „Világszerte ugyanis a katolikus nők más nőkhöz hasonló arányban vetik alá magukat abortusznak nem kívánt terhességek megszüntetése érdekében."

Kifejtette, hogy a katolikus egyház saját teológiai és filozófiai iránymutatásai az egyén lelkiismeretének hatáskörébe utalják az abortusszal kapcsolatos döntést, és annak meghatározását, hogy az emberi élet mely pontban kezdődik. Elmondta, hogy abban, hogy az élet mikor kezdődik, azok a vallástudósok sem értettek egyet, akiket 6. János pápa kért fel arra, döntsék el, mi legyen a katolikus egyház álláspontja az abortuszról és a fogamzásgátlásról, és hogy a pápa a vatikáni tudósok többségi véleményének ellenére lépett föl a terhességmegszakítás ellen. „Az egyház tanításai szerint tiszteletben kell tartani mások meggyőződéseit, és nem fogadható el a katolicizmus értékrendjét más vallásúakon vagy nem vallásosokon számon kérni" – mondta O'Brien. „A fentieknek megfelelően a katolikus egyház saját tanításaival sincsen összhangban az a politikai törekvés, mely vallási értékrendre hivatkozva próbálná mások számára kötelezővé tenni, helyettük eldönteni, hogy mely pontra teszik az emberi élet kezdetét."

Hivatkozások:

Population Crisis Committee. 1982. World abortion trends. Washingon DC, September 1982 (Briefing Paper No.9).

World Health Organization. 2004. Unsafe abortion: global and regional estimates of incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2000. -- 4th ed. Geneva: WHO.

Sedgh, Gilda, Stanley Henshaw, Susheela Singh, Elizabeth Ahman and Iqbal H. Shah. 2007. Induced abortion: Estimated rates and trends worldwide. The Lancet, 370 (9595): 1338-45.

 

Az előadások lefordítását köszönjük Udvardi Krisztinának és Pálfi Ágnesnek.

A konferencián készült fényképeket az Arany Liliom Alapítvány készítette. Köszönjük.

Tények és tévhitek az abortuszról

Rövidebb, szórólap formában

tenyek_tevhitek_szorolap

Az abortusztabletta

Rövidebb, szórólap formában

abortusztabletta

Abortusz a szocialista időszakban

Marx

Tóth Eszter Zsófia cikke a szakirodalom mellett saját interjúkutatásának elbeszélői segítségével, a kor sajtóján és irodalmi művein keresztül mutatja be, milyen volt a szocialista abortuszpolitika.